Sandık, Sepet, Sele, Küfe, Fıçı, Çuval, Torba, Bohça, Mendil, Kutu

Hazırlayan: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

Bir Devlet Adamı Fatin Rüştü Zorlu

Editör: Ahmet Akcan

Son Demokratlar

Editör: Mustafa Armağan

Deniz Hukuku Bibliyografyası

Editör: Dr. Zeynep Arslan, Mert Ahmet Özaltın

Zeren Tanındı Armağanı İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü

Editörler: Aslıhan Erkmen, Şebnem Tamcan Parladır

Danışman: Serpil Bağcı

Tekrar ve Fark

Editör: Ömer Temel

27 Mayıs’ın İlk Şehidi Dâhiliye Vekili Dr. Namık Gedik

Yazarlar: Şafak Tunç, Güngör Göçer

Darağacındaki İstiklal Madalyası 27 Mayıs Darbesi

Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

Darbelerle Mücadele Yöntemleri Sempozyumu 6

Editör: Dr. Abdullah İslamoğlu

Günah Adası Yassıada

Rasim Koç Yayın Tarihi: 2021 ISBN: 978-605-70397-6-7 Dil: Türkçe Sayfa Sayısı: 464 Cilt Tipi: Amerikan Cilt Kağıt Cinsi: Ivory Boyut: 23 x 28

Besnili Sıdkî Dîvânı

Hazırlayanlar: Prof. Dr. İbrahim Hakkı Tuğluk, Dr. Özkan Ciğa

Darbe ile Mücadele Sempozyumu 5 Tebliğler Kitabı

Editör: Rasim Koç

17. Yüzyılda Osmanlı Sanat Akademisi Ehl-i Hiref-i Hâssa

Dr. Sakine Akcan Ekici

Milletin Davası 15 Temmuz Davaları 5 Borsa İstanbul İşgali Davası

Editör: Yasin Şamlı

Milletin Davası 15 Temmuz Davaları 4 İstanbul 4. Kara Havacılık Alayı Davası

Editör: Yasin Şamlı

Milletin Davası 15 Temmuz Davaları 3 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Erler Davası

Editör: Yasin Şamlı

Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu Kitabı

Editör: Ömer Temel

Ehl-i Hiref-i Hâssa Sanatkârları III. Mehmed Dönemi (1596-1601)

Dr. Sakine Akcan Ekici

Darbe Bibliyografyası

Editör: Ömer Temel

19. Yüzyıl İstanbul’unda Bahçe Köşkleri

İdil Ayral

Medeniyet Bilinci

Prof. Dr. Bekir Karlığa

Tezyîni Kitap Sanatları Türkçe Yayınlar Bibliyografyası

Dr. Gülnihal Küpeli

2. Uluslararası Avrasya Hukuk Kurultayı Tebliğler Kitabı

Editör: Ömer Temel

3. Uluslararası Darbe ile Mücadele ve 15 Temmuz Sempozyumu

Hazırlayan: Ahmet Akcan

Filiz Çağman’a Armağan

Editörler: Ayşe Erdoğdu, Zeynep Atbaş, Aysel Çötelioğlu

Osmanlı Dönemi İstanbul’un İlk Sarayı Kızlar Sarayı

Zeynep Tarım Ertuğ

İslam Ceza Hukuku

Editör: Prof. Dr. Refik Korkusuz, Prof. Dd. Abdurrahman Eren

Dünyada ve Türkiye’de Darbe Yargılamaları

Hazırlayan: Ahmet Akcan

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Eğitim Programı Sempozyum Kitabı

Editör: Evren Koç

Ebru Sanatına Özgün Yaklaşım Feride Dayanç

Hazırlayan: Ahmet Akcan

Prof. Dr. Selçuk Mülayim Armağanı

Editör: Doç. Dr. Aziz Doğanay

Ara Güler’in Gözünden İstanbul Tramvayları

Yayına Hazırlayan: Ahmet Akcan

Karagöz’ün Kuralları

Orhan Kurt

Osmanlı Çiçekçileri ve Çiçekleri

Seyit Ali Kahraman

Disiplinler Arası ve Ceza Hukuku Boyutlarıyla Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Ticaretiyle Mücadele

Editör: Hasan Sınar

Avrasya Hukuk Kurultayı Tebliğler Kitabı

Editör: Esra Alan Akcan, Ömer Temel

Anayasa Teorisi

Editörler: Prof. Dr. Otto Depenheuer, Prof. Dr. Christoph Grabenwarter

Çeviri Editörü: Prof. Dr. İlyas Doğan

Uluslararası Hak İhlalleri

Editör: Mehmet Refik Korkusuz

Uluslararası Irak Sempozyumu Tebliğler Kitabı

Editör: Ahmet AKCAN

Nurhan Atasoy’a Armağan

Editör: M. Baha Tanman

Ceza Hukukunda Kusur İlkesi Bağlamında Nedeninde Serbest Hareket Kavramı ve Geçici Nedenlerin Ceza Sorumluluğuna Etkisi

Serdar Talas

1001 Seçme Hadis

Hazırlayan: Lokman Özalp

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Objektif ve Sübjektif İsnadiyet

Yrd. Doç. Dr. Zeynel T. Kangal

Çevrenin Korunması Bağlamında İmar Kirliliğine Neden Olma Suçu ve İlgili Mevzuat

Serdar Talas, Sertaç Işıka

Uluslararası Cilt Sanatı Buluşması Tebliğler

Editör: Ali Rıza Özcan

Uluslararası Cilt Sanatı Buluşması Katalog

29 Kasım – 8 Aralık 2012 tarihleri arasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Kültür Bakanlığı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı ve Geleneksel Sanatlar Derneği tarafından “Uluslararası Cilt Sanatı Buluşması” gerçekleştirilmiştir. Büyük ilgi gören buluşmada cilt üstatlarından Emin Barın ve İslam Seçene ait eserlerin görsellerinin bulunduğu katalog kitabında aynı […]

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda Yargılamanın Yenilenmesi

Serdar Talas

Allah’ın Adıyla 60 Besmele

Hazırlayan: Ahmet Akcan

Minyatür Buluşması

Editör: Barış Avşar

Tezhip Buluşması Kitabı

Editör: Barış Avşar

İstanbul’un Ustaları

Editör: Ahmet Akcan