Besnili Sıdkî Dîvânı

Hazırlayanlar: Prof. Dr. İbrahim Hakkı Tuğluk, Dr. Özkan Ciğa

İnceleme | Metin | Tıpkıbasım

Besnili Sıdkî Efendi Dîvânı, klasik ve modern üslupta yazılmış Dîvân Edebiyatının mükemmel örneklerindendir. Anadolu’nun ücra bir köşesinde bulunan Besni gibi nispeten küçük bir kasabada yetişen Sadık Ağazâde Sıdkî Efendi tarafından böyle bir divan tertip edillmesi, geniş Osmanlı coğrafyasında yaygın olan gelişmiş kültür ve sanatın düzeyini göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

Bugün artık terk edilmiş bir ören yeri hâline gelen eski Besni ilginç coğrafi konumu, arkaik yapısı, Arnavut kaldırımlı taş döşeli sokakları, düzenli çarşıları, camileri, hanları, hamamlarıyla da tipik bir Ortaçağ şehriydi. 1071 Malazgirt zaferinden sonra bölgeye yerleşen Türkmen kabilelerinin yerli halklarla karışması, kasabada çok renkli ve kültürlü ortamın oluşmasını sağlamıştı. Hoşgörülü çoğulcu hayatın güzel örneklerinin yaşandığı bu kasabada, aynı zamanda medreseleri ve tekkeleriyle de ünlüydü.

Osmanlı şehir geleneğine uygun olarak insanlar genellikle cami hücrelerinde ve tekkelerde gönüllü eğitimden geçerlerdi. Halkının büyük çoğunluğu geçimini, dokumacılık başta olmak üzere çeşitli el sanatlarından karşılardı. İmam-cemaat, mürşit-mürit ve usta-çırak ilişkisi içerisinde toplumda yaygınlaşan görgü, gelenek edep ve erkan, kasabayı bir “erdemli kent” hâline getirmiş ve yüksek bir kültür düzeyine ulaştırmıştı.

Besnili Sıdkî Efendi Dîvânı, belki bugünün genç nesillerine hitap etmiyor, onların isteklerini karşılamıyor ama derin bir tefekkürle bir devrin ve coğrafyanın zengin duyguları ile düşüncelerini, sevinçlerini, üzüntülerini, zevklerini ve ümitlerini terennüm ediyor. Ne yazık ki bugün biz, o zevkten de o duygu ve düşünceden de uzak kalmanın onulmaz acı ve ıstıraplarını çekiyoruz.

Prof. Dr. Bekir Karlığa

Yayın Tarihi: 2021

ISBN: 978-605-70397-5-0

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 584

Cilt Tipi: Sert Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Ivory

Boyut: 17cmx24cm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir