Sandık, Sepet, Sele, Küfe, Fıçı, Çuval, Torba, Bohça, Mendil, Kutu

Türkiye’nin Mirası Somut Olmayan Kültürel Miras Serisi I

Hazırlayan: Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali

Geleneksel sanat ve zanaatların tanıtılması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında birçok faaliyet yürüten Geleneksel Sanatlar Derneği, 2018 yılında UNESCO akreditasyonunu alarak Somut Olmayan Kültürel Miras (SOKÜM) alanlarına dair akademik araştırmaları desteklemeye devam etmektedir. Bu çalışmalardan biri de Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali tarafından hazırlanan Sandık, Sepet, Sele, Küfe, Fıçı, Çuval, Torba, Bohça, Mendil, Hokka, Kutu adlı eserdir.

Lale Yayıncılık’ın Kültür-Sanat Serisinin on ikinci, aynı zamanda Türkiye’nin Mirası Somut Olmayan Kültürel Miras Serisinin ilk kitabı olan bu çalışmada sandık, sepet, sele, küfe, fıçı, çuval, torba, bohça, mendil, hokka, kutu gibi çeşitli nesnelerin muhafazası için üretilen malzemelerin isimleri, şekilleri, evsafı, yapım biçimleri ve işlevleri anlatılmaktadır. Bugün çöŋek, ükek, tutma, türgek, bog, çug, yetgek, kabırçak, arçı, kiz, tagar, yançuk gibi eski Türkçede kullanılan bazı muhafaza isimleri unutulmuş, ambalaj gibi yeni isimler kullanıma girmiştir. Kitapta meslek olarak muhafaza nesnelerini üreten esnaf (örneğin sepetçiler, fıçıcılar, küfeciler) ve çuval fabrikası gibi fabrikalar ele alınmıştır. Muhafaza nesneleri birer ölçü birimi ve vergi matrahı da olmuştur. Muhafazalar mitolojide, destanlarda, masallarda, türkülerde, divan edebiyatında, modern edebiyatımızda ve geleneklerde yer bulmuştur: İnançların gölgesinde suya bırakılan sepetler, Mehmet Âkif’in “Küfe” başlıklı manzum hikâyesi, bohçacı çöpçatanlar gibi. Halk edebiyatı da “sepet sepet yumurta, sakın beni unutma” diye seslenmiştir.

Yayın Tarihi: Mart 2023

ISBN: 978-605-71924-7-9

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 544

Cilt Tipi: Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Ivory

Boyut: 16cmx22,5cm

Sandık, Sepet, Sele, Küfe, Fıçı, Çuval, Torba, Bohça, Mendil, Kutu Kitabı e-Yayın

Son Demokratlar

Editör: Mustafa Armağan

Yayın Tarihi: Birinci Baskı: 2022 – İkinci Baskı: 2023

ISBN: 978-605-71924-9-3

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 496

Cilt Tipi: Sert Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Ivory

Boyut: 19,5 x 24

Deniz Hukuku Bibliyografyası

Editör: Dr. Zeynep Arslan, Mert Ahmet Özaltın

Yayın Tarihi: 26.10.2022

ISBN: 978-605-71924-3-1

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 180

Cilt Tipi: Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Ivory

Boyut: 16,5 x 23,5

Zeren Tanındı Armağanı İslam Dünyasında Kitap Sanatı ve Kültürü

Editörler: Aslıhan Erkmen, Şebnem Tamcan Parladır

Danışman: Serpil Bağcı

İslam kitap sanatları ve kültürüne ilişkin yaptığı kıymetli çalışmalarla bilinen Zeren Tanındı, ulusal ve uluslararası sanat camiasında alanın duayen isimleri arasında başta gelmektedir. Yayın ve araştırmaları ile kitap sanatları alanındaki birçok bilim insanı için yol gösterici bir tutum sergilemiştir.

Bu eser, Prof. Dr. Zeren Tanındı’nın meslektaşlarının, öğrencilerinin ve dostlarının kaleme aldığı makale ve hatıra yazılarının derlendiği bir armağan kitabı niteliğindedir. Böylece hem onun kitap sanatı tarihine yaptığı katkılar nesilden nesile aktarılarak hatırlanacak hem de kendisi her daim şükranla andığı İslam kitap sanatı camiasının onun için hazırladığı yazıları heyecanla okuyarak mutluluk duyacaktır. Kitapta hat, tezhip, minyatür, katı’, ebru gibi kitap sanatlarını konu edinen makaleler, konservasyon, okuma, cilt ve biriktirme kültürü hakkındaki araştırmalara ait yazılar yer almaktadır.

Yayın Tarihi: Eylül 2022

ISBN: 978-605-71924-2-4

Dil: Türkçe-İngilizce

Sayfa Sayısı: 708

Cilt Tipi: Sert Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Ivory

Boyut: 24,5cmx29,5cm

Tekrar ve Fark

Editör: Ömer Temel

Yayın Tarihi: 19.09.2022

ISBN: 978-605-71924-1-7

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 136

Cilt Tipi: Sert Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Ivory

Boyut: 16,5 x 23,5