Ehl-i Hiref-i Hâssa Sanatkârları III. Mehmed Dönemi (1596-1601)

Sakine Akcan Ekici

Sultan III. Mehmed’in saltanatı döneminde (1595-1603) kazanılan siyasi başarılar olmakla birlikte bu dönemde Avusturya ve İran ile yapılan savaşlar ve iç isyanlar gibi nedenler Osmanlı Devleti’nin ekonomisinin kötü gidişatını daha da hızlandırmıştır. Buna rağmen bu dönemde kültürel ve sanatsal çalışmalar canlılığını korumaya devam etmiştir.

Gerek ülke içerisinde gerek yapılan seferler sonucunda İstanbul’a getirilen hüner sahipleri kitap sanatlarından, kuyumculuk, dokuma, ahşap ve maden sanatlarına kadar birçok alanda günümüze kadar ulaşabilen kıymetli birçok ürün ortaya koymuşlardır. Bu çalışmaları yürüten ve devlet bünyesinde olup ücret alan Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı’na ait birçok maaş defteri bulunmaktadır. Bu defterlerde hangi alanlarda üretim yapıldığı, sanatkârların isimleri, nereden geldikleri, aldıkları ücretler gibi bilgiler yar almaktadır.

Eserde bu defterlerden yola çıkılarak kültürel canlılığın devam ettiği Sultan III. Mehmed dönemi sanatkârları ele alınmış olup yapılan arşiv araştırmaları neticesinde Ehl-i Hiref -i Hâssa Teşkilatı’nda çalışanların sayısının en fazla olduğu dönemi oluşturduğu görülmüştür. Bu dönemi içine alan Ehl-i Hiref-i Hâssa defterlerindeki sanat dalları ve sanatkâr sayıları yapının önem ve büyüklüğünü göstermektedir.

Kültür ve Sanat Yayınları-9

Yayın Tarihi: Eylül 2020

ISBN: 978-605-81378-9-9

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 198

Karagöz’ün Kuralları

Orhan Kurt

Türk gölge oyunu (Karagöz) geleneksel sanatlarımız arasında çok önemli yer tutar. İçinde el sanatları (Tasvir yapımcılığı), tiyatro, şiir, tasavvuf edebiyatı, halk edebiyatı, müzik ( sanat, halk müziği, kanto, polka vs.), bütün folklor gösterileri (çengi, zeybek, Kafkas, horon ve diğer halk oyunları) gereken yerde ve zamanda perdede yer alır. Anlaşılacağı üzere bütün bu sayılanlar tam olarak yetenek, eğitim, çok zorlu ve uzun bir çalışma gerektirir. Kitapta, Karagöz sanatının büyük ustası Orhan Kurt’un sanatı üzerinde 70 senedir edindiği birikim ve tecrübesi aktarılmaktadır.

Yayın Tarihi: Mart 2015

ISBN: 978-605-85235-9-3

Dil: Türkçe

Sayfa Sayısı: 228